Osteopati/träning & rörelse/konsultation
Här nedan kan du hitta information om de konsultationer som vi erbjuder.01. Osteopatisk Behandling


Osteopati är egentligen ett sätt att se på kroppen och hälsa i helhet. Osteopaten ser att kroppen har en självläkande/självreglerande kapacitet som vid skador och olika tillstånd förlorat sin funktion. Osteopaten försöker då med sin kunskap om kroppens olika system förstå Varför saker och ting inte fungerar som det ska. Hen använder sig av de symptom patienten kommer med som ledtrådar till att försöka förstå varför just detta smärtområde skapar denna smärta, -kommer det från överansträngning, - eller kommer det från ett inflammatoriskt tillstånd, - kan det vara reffererad smärta från ett annat område? Ett symptom kan vara ett resultat av en uppsjö av olika försämringar i din Kroppsfunktion.

Oftast är det inte bara en sak som har en påverkad funktion.

Då allt sitter ihop, så skapar en försämring i ett område, en dominoeffekt som kommer förändra/försämra funktionen i ett annat område (sk kompensation) vilket i sin tur gör att smärta kan uppstå långt ifrån själva "grundorsaksområdet" om detta nu finns, då allt hänger ihop. Vi måste alltså för att uppnå ett mer långvarigt resultat behandla/examinera hela kroppen för att förstå vad som faktiskt försigår i kroppens helhetsfunktion.


Beskrivning av osteopati av Svenska Osteopatförbundet:


"Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering".

02. Träning/rörelseanalys


Vår syn på träning är alltid individanpassad och syftar till att möta klienten där den kan bli mött. Vi fokuserar alltid på dina mål och anpassar träning- och röresle därefter. Vi är inte alla elitatleter och bör därför inte träna på det sättet. Vi vill med vår kunskap bidra med en bättre förståelse för vad träning kan vara för dig, samt vilka viktiga hörnstenar som finns i att skapa bättre vanor för att nå just ditt mål.

03. Kostrådgivning


Kost är en djungel, det kan vi ju bara konstatera. Hur ska vi veta vad som fungerar för just dig? vad är bra mat? Finns det en "tallriksmodell" som passar alla?

Det vi måste börja med, är att se till just dina kostvanor och din specifika relation till mat. Utan den bilden/informationen kan vi aldrig förstå varför du är där just du är.