FRÅGOR OCH SVAR 

Nedan finner du de vanligaste frågorna som ställs till oss, samt svar på dessa. Skulle du inte hitta svar på just din fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss direkt.  

Vem kan komma till Kroppsfunktion?


Alla är välkommna till oss. Enligt svensk lag, behandlas enbart barn från 8 år, men rörelseanalys och träningsprogram kan skapas för alla åldrar.
Vad ska man tänka på innan besöket?


Tänk på vad du har gått igenom i ditt liv, allt från skador och olyckor till utlåtanden från vården, samt hur du mår mentalt.Vad innebär Osteopati?


Osteopati är egentligen ett sätt att se på kroppen och hälsa i helhet. Osteopaten ser att kroppen har en självläkande/självreglerande kapacitet som vid skador och olika tillstånd förlorat sin funktion. Osteopaten försöker då med sin kunskap om kroppens olika system förståVarförsaker och ting inte fungerar som det skaVad kan en Osteopat hjälpa till med?


Vanligtvis söker personer hjälp hos osteopat för rygg- och nackbesvär, ledvärk, förslitningsskador, domningar eller utstrålningar i armar eller ben, samt huvudvärk eller migrän. Andra funktionella besvär som kan behandlas av osteopat är andnings- eller matsmältningsbesvär samt premenstruella smärtor. Personer i alla åldrar kan bli hjälpta av osteopati men svensk lag tillåter inte behandling av barn under 8 år.Hur ser en osteopatisk behandling ut?


Ett besök hos en osteopat börjar med att du berättar om de besvär som du söker för. Osteopaten kommer att fråga om din allmänna hälsa, tidigare skador eller sjukdomar, medicinering, stressfaktorer och eventuellt om sömn, kost eller fysisk aktivitet.


All denna information leder till att osteopaten skapar en så komplett bild som möjligt av de besvär du vill ha hjälp med, vad som orsakar besvären och vad som bidrar till att de bibehålls.


Vidare utför osteopaten en hållnings- och rörelseanalys. Ibland behövs annan testning så som neurologisk testning av reflexer, känsel och motorisk styrka, systemisk testning som blodtrycksmätning och pulsmätning eller ortopedisk testning av till exempel ledytor och ligament.


Osteopatens främsta verktyg för undersökning är palpation. Manuell undersökning ger en indikation av kroppsvävnaders tillstånd och funktion. Sammanlagt leder anamnes och undersökning fram till diagnos och behandling påbörjas om det inte bedöms att annan vård är mer lämplig eller annan undersökning behövs. Behandlingen ska alltid vara individ- och behovsanpassad och i samråd med patienten.Vilken behandlingsmetod används?


En osteopat använder sig av flera behandlingsmetoder. Vissa metoder är mer direkta som till exempel artikulation, där osteopaten för en led genom olika rörelseriktningar för att förbättra ledfunktion och stimulera cirkulation, eller ledmanipulation där osteopaten försöker återställa rörlighet i till exempel ryggradens leder med hjälp av en snabb manuell impuls.


Andra metoder är mer indirekta som till exempel positioneringstekniker där en led tas in i en viss position för att ge en reflexmässig avslappning i kringliggande vävnader. Denna metod kan också användas på kraniet och kallas då kraniell osteopati som kan upplevas som en väldigt subtil, men effektfull, form av behandling. Andra metoder syftar till att förbättra cirkulationen och det lymfatiska flödet och kallas pumptekniker. Osteopaten kan även ge råd gällande träning, ergonomi, kost eller stressreducering. Du kan även läsa mer under konsultationssidan.Kan man träna efter en behandling?


Ja det kan man, det kan dock vara till fördel att ta det lite lugnare än vad man kanske gör på ett vanligt träningspass, då förhållandet i kroppen har förändrats och du kan uppleva sämre koordination de första 1-2 dygnen efter behandlingen. Hur lång utbildning har en Osteopat?


En osteopatisk högskoleutbildning ges på 4-5 år och ska uppfylla de kriterier som ställs enligt den europeiska standard som publicerades 2015.

En godkänd osteopatisk högskoleutbildning innehåller ett visst antal väl definierade ämnesområden:

  • Osteopatisk historia, filosofi och förhållningssätt till hälso- och sjukvård.
  • Basmedicin (anatomi, fysiologi, mikrobiologi, biokemi, patologi, ortopedi, neurologi, gynekologi, obstetrik, biomekanik och medicinsk historia).
  • Strukturer för diagnos och behandling.
  • Kunskap gällande de verkningsmekanismer som understödjer behandlingen.
  • Förmåga att granska och tillgodose sig medicinska och vetenskapliga texter och att integrera ny och relevant kunskap i det kliniska arbetet.
  • Klinisk kompetens som syftar till att kvalitativt och kvantitativt diagnostisera dysfunktion.
  • Osteopatiska behandlingstekniker.
  • Djupgående kunskap gällande indikationer och kontraindikationer för osteopatisk behandling.
  • Lagliga och etiska vårdaspekter.Stöds Osteopati av vetenskap?


Osteopatyrket har alltid haft en vetenskaplig förankring. Osteopater utbildas i att ha ett evidensinformerat förhållningssätt, vilket innebär att undersökning och behandling alltid utgår från bästa möjliga kombination av tillgänglig forskning, egen beprövad erfarenhet och patientens preferenser.


Forskning på osteopatisk behandling utförs på många håll i världen. Bland annat USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Tyskland och Italien för att nämna några. Även några svenska osteopater har börjat få sin forskning publicerad i erkända internationella tidskrifter.


Det finns stark evidens för till exempel behandling av ländryggssmärta, nacksmärta och huvudvärk. Vidare finns evidens för att osteopatisk behandling kan vara effektiv inom alla åldersgrupper.


Flera internationella tidskrifter publicerar peer-reviewed forskning på just osteopati. Som medlem i SOF förväntas du hålla dig uppdaterad med aktuell forskning och därför ingår en prenumeration på tidskriften International Journal of Osteopathic Medicine i medlemskapet.


Det finns flera europeiska organisationer som arbetar med att samla och sammanställa forskning på osteopati, bland annat National Council for Osteopathic Research i Storbritannien och Center for Osteopathic Medical Collaboration i Italien.Hur ofta och hur länge bör jag få behandling?


Detta finns tyvärr inget definitivt svar på, då all behandling är individuellt anpassad utefter patientens behov och historik. I början brukar dock intervallet mellan besöken vara tätare, för att sedan spridas ut när problematiken och symptombild har stabiliserats. 


Önskar du mer information så kontakta gärna oss så får vi också en inblick i din problematik och kan med den informationen ge dig mer information.